Over ons

Wie is Unieck Zorg

Unieck Zorg biedt zelfstandig wonen onder begeleiding aan in Schoonhoven en Bergambacht. Wij zijn ontstaan vanuit de behoefte om het anders te doen. Ons doel is niet om cliënten te hebben, maar om ze te helpen. Wij geloven namelijk in het feit dat een plek waar je je veilig voelt en die je houvast geeft een goede stimulans is om de verantwoordelijkheid voor je leven in eigen handen te nemen. Het team zet zich er iedere dag voor in om de beste versie van jezelf naar boven te halen. Altijd zorgzaam en liefdevol, maar wel recht door zee en doeltreffend.

Met zorg en eigen wijsheid

Missie & visie

Unieck Zorg wil cliënten begeleiden in het bevorderen of in stand houden van de kwaliteit van leven en daar zoveel mogelijk eigen regie op te hebben. Het hebben van een woning, een eigen plek, heeft hier veel invloed op. We streven deze waarden na door de dialoog aan te (blijven) gaan en afspraken te maken.

Als centraal doel stelt Unieck Zorg: we zoeken samen naar een manier waarmee we de kwaliteit van leven bevorderen dan wel in stand houden. Hierin is eigen regie een voorwaarde. In hoofdzaak ben je er bij Unieck Zorg voor jezelf. Het team zet alles in om een veilige leeromgeving te creëren. Zodat jij je grenzen kan verkennen en verleggen, om zo tot ontplooiing te komen.

Unieck Zorg richt zich in de zorgverlening op een aantal kernpunten:

Lichamelijk welbevinden.

Wij hechten grote waarde aan een gezonde levensstijl. Gezonde voeding, een hygiënische woonomgeving en een schoon lichaam worden gecreëerd door een juiste balans in recreëren, activiteiten en voldoende in- en ontspanning en slaap. In samenspraak met de cliënt gaan we op zoek naar die balans. Kaders en consequenties kunnen dan nodig zijn.

Psychisch welbevinden.

Een respectvolle benadering: dat vinden we heel belangrijk in onze zorgverlening. We laten onze cliënten zien en merken dat ze van waarde zijn. Ook tussen cliënten onderling is deze waardering nodig. Bij Unieck Zorg benaderen we elkaar positief, luisteren we, denken we in mogelijkheden en oplossingen.

Interpersoonlijke relaties.

In de praktijk blijkt dat het aangaan en onderhouden van relaties een van de moeilijkste dingen is in het leven van onze cliënten. Er zijn zoveel ongeschreven fatsoensregels. De professionals van Unieck Zorg bieden door gesprekken of rollenspelen inzicht in waarden, normen en gedragsregels. Cliënten laten acceptabel gedrag zien, waardoor relaties aangegaan kunnen worden en hij of zij zich staande kan houden in de maatschappij. En dat begint al naast de eigen deur, waar cliënten met elkaar te maken hebben.

Deelname aan de samenleving.

Deelname en participatie in de samenleving houdt voor ons in dat de cliënten zich bewust zijn van de mensen om hen heen. Middels vrijwilligerswerk, sporten, de kerk en het verenigingsleven kunnen de cliënten participeren in de samenleving. We stimuleren hen om na te denken over hun bijdrage aan de maatschappij. Samen zoeken we naar wat bij jou past en welke ondersteuning daarvoor nodig is.

Persoonlijke ontwikkeling.

Wij zetten ons in om op zoek te gaan naar ontplooiingsmogelijkheden. We vinden het belangrijk dat talenten worden ontdekt en gebruikt. Samen kijken we naar de wensen en kansen in werk, school of een andere dagbesteding. Wat motiveert tot actie? Dagelijkse structuur en inzet wordt van iedereen verwacht, vormt je en geeft zin aan het leven.

Materieel welzijn.

We zetten ons in om je financieel in een gezonde situatie te brengen of behouden. Misschien zit je in een Wajong-uitkering of krijg je op een andere wijze maandelijks geld. Samen maken we afspraken en een duidelijke budgettering rond je uitgaven.

Zelfbepaling.

Eigen bedtijd, soort boodschappen, visite en je keuze voor een tv-programma: zomaar een aantal zaken waar iedereen recht op heeft. Wij vinden het belangrijk dat je zelf keuzes kan maken. Binnen de grenzen van maatschappelijke aanvaardbaarheid, veiligheid voor jezelf en de ander ondersteunen wij je daarbij.

Belangen.

De positie van onze cliënten ten opzichte van rechten en plichten als burger en als cliënt willen we optimaliseren. Inspraak hebben in zaken als stemrecht, privacy, kwaliteit van zorg zijn belangrijke speerpunten in onze hulpverlening.