Actueel

Resultaten onderzoek toezicht WMO bij Unieck Zorg uitstekend. De GGD aan het woord.

Op 6 juni 2017 is er door een inspecteur van de GGD Hollands Midden een onderzoek toezicht Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) uitgevoerd bij Unieck Zorg. Met trots kunnen wij zeggen dat dit onderzoek bij Unieck Zorg met zeer goed resultaat is afgesloten.

De inspecteur van GGD Hollands Midden heeft bij Unieck Zorg met een scherp oog gekeken naar de gebieden: cliënten, personeel, veiligheid, processen en begeleiding en ondersteuning.

De inspecteur is na het onderzoek bij Unieck Zorg tot de volgende conclusie gekomen:

‘’Unieck Zorg biedt begeleid zelfstandig wonen, beschermd wonen (vrouwen) en dagbesteding aan cliënten aan. De organisatie is HKZ gecertificeerd en heeft een zeer volledig kwaliteitshandboek met protocollen. Deze worden regelmatig geüpdatet en aangepast aan behoeften. Iedere cliënt heeft een eigen digitale omgeving waarin zorgplannen, doelen en verslagen duidelijk zijn weergegeven. Dit systeem is zeer toegankelijk en biedt naast de cliënt ook ouder(s)/verzorger(s) of andere gemachtigden toegang tot het systeem. Er wordt intensief met de cliënt gewerkt aan de doelen die aan het begin van het hulpverleningstraject zijn samengesteld. Deze doelen worden tijdens het traject regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

De organisatie maakt met haar systemen een zeer professionele indruk. Daarnaast was de betrokkenheid naar de cliënten tijden de inspectie zichtbaar en voelbaar aanwezig. Er is een mooie balans tussen professionaliteit en cliëntgerichtheid’’.

Naar nieuwsoverzicht