Actueel

Hoera!!

Hercertificatie Gisteren was het weer een spannende dag. Omdat we inmiddels alweer 3 jaar gecertificeerd zijn was dit jaar de audit anders dan de afgelopen 2 jaar. In plaats van een initiële audit werd er nu opnieuw gekeken naar ons hele systeem. De zogenaamde hercertificatie. Altijd spannend als er zo wordt ingezoomd op je dagelijkse werk en de uitvoering daarvan.

Ondanks dat we zulke dagen altijd met vertrouwen tegemoet gaan blijft het zenuwslopend. Zijn we echt op de goede weg? Behouden we het certificaat? Hebben we niks over het hoofd gezien? Pretentieus als we zijn zetten we in op nul aanbevelingen. Het hele jaar door ligt de lat dan ook hoog en hamert de directie op punctualiteit. Gaat dat zijn vruchten afwerpen? Geen aanbevelingen willen krijgen is geen sinecure.

Nadat de auditor stilzwijgend de uitwerking heeft gemaakt, zijn oordeel heeft voorbereid, neemt hij dan ook het woord……. Hét moment waarop het eindoordeel wordt geveld.

Hij start zoals het hoort met een aantal lovende woorden en mooie complimenten. Spannend, want nog steeds geen non-conformiteit met het certificatieschema. Dus geen aanbevelingen. Het lijkt goed te gaan. De auditor spreekt: ‘Gerben, het is uiterst ongebruikelijk, ik heb het schema nogmaals doorgelopen om te zoeken, ik kan echter enkel stellen dat alles dik in orde is en zal dan ook geen aanbevelingen geven. Zelden zie ik een bedrijf dat zo consequent werkt met het schema. Jullie doen zelfs meer dan dat’. Er volgt weer een lijst met nieuwe complimenten. Fijn om bevestiging te krijgen. Nog fijner om dat met zo’n overwicht, want zo voelt het, te doen. Ja, stiekem voelde ik mij heel even een topsporter die voor goud heeft gereden.

Trots op het team, trots op Unieck!

In 2017 willen we ons nog beter op de kaart gaan zetten. Er wordt op de achtergrond hard gewerkt aan een nieuwe uitstraling. Tijd om vooruit te kijken.

Gerben

*HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat Unieck! voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Dit betekent dat Unieck!: – goed georganiseerd is – cliënten centraal stelt – continu werkt aan optimalisering van het aanbod – betrouwbare resultaten presenteert – voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld*

Toetsing Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van Unieck! voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Geldigheid Als de certificerende instelling constateert dat Unieck! aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

Naar nieuwsoverzicht