Actueel

Bezinning, verbetering en open plekken

De afgelopen maanden zijn we opnieuw gaan kijken naar datgene waar Unieck Zorg voor staat en ook wat we naar de toekomst willen.

In deze bezinningsperiode zijn we tot de conclusie gekomen dat groei niet altijd gelijk staat aan verbetering. Unieck Zorg wil nog meer gaan focussen op inhoud en kwaliteit en minder op kwantiteit (schaalgrooting). Voorbeelden van die focus zijn op dit moment het zoeken en verbinden van een gedragsdeskundige aan Unieck Zorg en nemen we het huidige kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ) goed onder de loep om zo te beoordelen of er een accreditatie is die ons weer hernieuwde scherpte brengt en onze zorg verbetert. Dat past bij de unieke wijze van Unieck en hoe zij het verschil willen en kunnen maken op het gebied van zorg.

Dat gezegd hebben zijn er keuzes gemaakt met betrekking tot onze voorgenomen nieuwbouw. We zullen dat in grote lijnen toelichten. Na het maken van de plannen voor de Hem zijn we inmiddels twee jaar verder in de tijd en nog is er geen zekerheid of de huisvesting aan de Hem echt door kan gaan. Gemeente Krimpenerwaard is positief, maar de provincie is nog terughoudend. Een onderbouwing (ladder-onderbouwing en behoeftevraag) kost veel geld en niemand kan Unieck garanderen dat het dan wel door kan gaan. Daarbij komt dat de noodzaak om te verhuizen voor Unieck is weggevallen. In de afgelopen twee jaar zijn de bouwkosten enorm gestegen en zijn er vanuit de provincie vragen gesteld om een extra onderbouwing (noodzaak aantonen). Dat is voor Unieck lastig omdat zij geen garanties van cliënten hebben en ook niet op voorhand weten dat cliënten ons bij voortduur toebedeeld zullen worden. Wat gaat COVID voor gevolgen hebben op de lange termijn…? Gaat dat nieuwe bezuinigingen opleveren…?

De nieuwbouw aan de Hem zou een stap voorwaarts kunnen zijn voor Unieck Zorg en een aanvulling kunnen zijn binnen het zorglandschap. Maar vergroten van het aantal zorgplekken is nooit een doel op zich geweest. Vanaf het begin hebben wij al aangegeven dat wij geen grote instelling willen worden en zeker ook niet het imago van een instelling wil hebben. Persoonlijke aandacht en zorg op maat zijn speerpunten van Unieck Zorg. De huiselijke en kleinschalige setting die men nu biedt geven overzicht, veiligheid en meerwaarde voor de cliënten. Cliënten zijn geen nummers maar individuele personen die gekend en geliefd zijn bij de zorgmedewerkers.

Na een periode van bezinning hebben de genoemde overwegingen en feiten er toe bijgedragen dat Unieck-Zorg een verhuizing echter niet verantwoord vindt en afziet van verhuizen naar de locatie de Hem. Hoe nu verder? Door aan de Achterwetering nog wat aanpassingen en kleine toevoegingen te doen kunnen we daar ook nog een beperkte groei van cliënten realiseren, maar vooral ook nog meer kwaliteit bieden en cliënten meer “ruimte” en aandacht geven. We zetten verder in op verbetering van kwaliteit, behouden waar we trots op zijn en staan zoals altijd klaar om passende zorg te bieden.

We hebben op korter termijn nog open plekken. We komen graag met u in gesprek om te onderzoeken of wij de geschikte hulpverlener zijn met een antwoord op uw of jouw zorgvraag.

Met vriendelijk groet,
Gerben van Roest
Directeur Unieck Zorg

Naar nieuwsoverzicht